Až o 75% nižší účty za energie

Prostřednictvím tepelného čerpadla získáváte většinu tepla z našeho okolí. Tato energie má původ ve slunečním záření, je volně k dispozici a je úplně zdarma.
Provozní náklady tepelného čerpadla jsou proto jen málo závislé na zvyšujících se cenách energií.

Výhodná sazba
Výhodná sazba elektřiny pro celou domácnost
Obdržíte nejvýhodnější cenu elektrické energie nejen pro vytápění, ale i pro provoz celé domácnosti. To přináší další úsporu celkových nákladů na energie.
Rychlá návratnost
Rychlá návratnost díky státním dotacím
Velkou část tepelného čerpadla Vám může zaplatit stát v rámci dotačního programu zelená úsporám nebo kotlíkové dotace.

Tepelné čerpadlo

je jediný zdroj tepla pracující s účinností násobně vyšší než jedna. Příkon tepelného čerpadla tvoří jen 20-35% získané tepelné energie.

Většinu energie pro vytápění, chlazení nebo ohřev teplé vody získáte pomocí tepelného čerpadla přímo ze země nebo ze vzduchu, bez jakéhokoli negativního dopadu na životní prostředí..

Oproti konvenčním způsobům nevytváří tepelná čerpadla exhalace pevných částic (popílku, prachu) a plynů s obsahem uhlíku (zejména CO2) do našeho ovzduší.

Tepelná čerpadla země/voda využívají geotermální teplo, které se prostřednictvím výměníku tepla přenáší na speciální směs vody a protizámrazové ochrany.

Tepelné čerpadlo země/voda je ideální kombinací ekologické výroby energie a perfektního komfortu. S inteligentní technikou tepelného čerpadla se perfektně využije teplo uložené v zemi. Stěží můžete topit s nižšími náklady a šetrněji pro životní prostředí.

Nízká provozní hlučnost, ovládání pomocí smart zařízení.