Nabízíme pro vaši obec úsporné a účelné osvětlení

Existuje mnoho technologií, kterými lze snížit náklady na jeho provoz. Rádi Vám pomůžeme vybrat tu nejvhodnější pro vaše město či obec. Úsporné a účelné veřejné osvětlení navrhujeme a realizujeme. Jsme odborníci na veřejné světlo a oblast energeticky úsporných projektů. Naším cílem je snížení provozních nákladů veřejného osvětlení a Vaše 100% spokojenost.

Obce mohou vyměnit veřejné osvětlení za úsporné a bránit světelnému znečištění

Životní prostředí na Zemi bylo od samého počátku existence naší planety formováno pravidelným střídáním dne a noci, období světla a období tmy. V tomto prostředí se vyvíjely živé organismy, včetně člověka, které se přirozenému dennímu cyklu během mnoha milionů let přizpůsobily. Až do konce 19. století, kdy se ve městech začalo ve větší míře používat pouliční osvětlení, byly jedinými zdroji světla v nočním prostředí Měsíc a hvězdy. Vynálezem elektrického osvětlení a jeho masivním rozšířením však lidé začali bezprecedentním způsobem noční prostředí měnit. Dokážeme však dohlédnout všech  důsledků, které s sebou tato změna přináší? Dnes je umělé osvětlení nedílnou součástí moderní společnosti a život bez něj si již nedokážeme představit. Jeho význam je obrovský a zcela nesporný, bohužel s sebou přináší i některé nežádoucí jevy, které nemusí být na první pohled patrné.

Veřejné osvětlení má často špatnou barvu, která nepříznivě působí na lidský organismus. Světelný smog se negativně projevuje na zdraví lidí, ale i zvířat, protože narušuje biologické rytmy v nočních hodinách. Dalším problémem je pak energetická neefektivita takového osvětlení a tím pádem i vyšší výdaje na jeho provoz.

Neváhejte se na nás obrátit rádi Vám pomůžeme vybrat takové osvětlení, které bude splňovat jak vaše požadavky na komfortní provoz, tak na nízké provozní náklady a dlouhou životnost.