Oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Osvědčení pro provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Pojištění odpovědnosti

Kalibrační listy měřících přístrojů