Oprávnění: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Osvědčení: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Pojištění odpovědnosti

Kalibrační listy měřících přístrojů